Produkter

Uthyttja ditt hustak till att omvandla solens strålar till värme och varmvatten.
Solvärme kombinerat med ved eller pellets är en ekonomisk och miljövänlig lösning. Solen står för energin under sommarhalvåret och delar av vår och höst.


Ackumulatortanken är det centrala i ett modern och flexibelt värmesystem.

Till ackumulatortanken ansluts olika värmekällor, ved- pellets- eller olje-panna, värmepump, solfångare m.fl..

Behöver du byta ut värmepannan så tänk på att byta till en ren panna utan varmvattenberedare och installera en soltank, d.vs. en ackumulatortank med varmvattenslingor och solslinga. Likaså om elpannan skall bytas ut så sätt in en soltank med elpatron och du får samma funktioner som tidigare men nu har du allt klart för att när du vill kunna installera solvärme.

Några viktiga råd för nybyggnation
* Placera huset så att det får takytor mot söder
* Bygg upp ditt energisystem med en ackumulatortank i centrum.
* Passa på och lägg in rör från pannrummet till vinden för framtida solvärme.


Till startsida.